Caritas | Digitale kapel

Zondagavond: oecumenische herdenking coronaslachtoffers. 19:00 uur. LIVESTREAM. (details: klik hier)

Activiteit details

  • 11 Apr 2021
  • 18:45
Herdenkingsviering voor slachtoffers van het coronavirus
Georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam
(vanwege corona kunt u deze Herdenkingsviering alleen online bijwonen)
Bijna een jaar hebben we nu te maken met een pandemie ons langzamerhand allemaal raakt, en ook alle generaties. We worden pijnlijk geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons leven. Maar wij ervaren ook de waarde, de kracht en de noodzaak van sociale contacten en solidariteit, van ontmoetingen, gebeurtenissen en verhalen die hoop kunnen geven en levensmoed.
De Raad van Kerken Amsterdam wil in een oecumenische viering ervaringen van kwetsbaarheid en van kracht, van angst en van hoop een stem geven. De stemmen van mensen in uiteenlopende levenssituaties, van jong tot oud. Wat heeft hen benauwd? Wat zijn hun angsten? Wat en wie geven hen moed en hoop en levenskracht? We leggen aan God voor wat ons hoog zit en putten hoop uit Bijbelteksten.
Iedereen die dat wil kan bijdragen aan het gedachtenismoment, met een naam, of een persoonlijke ervaring. Die kunt u sturen naar coronaviering. We verzamelen ze, verwoorden ze en steken een kaars aan. mailadres: raadvankerken@gmail.com

De oecumenische viering is op zondag 28 maart om 19.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek. Het zal gaan om een livestream, te volgen via de website van de St. Nicolaasbasiliek.

Liturg is Marinus de Jong (Oosterparkkerk, VGK), een overdenking wordt uitgesproken door Bianca Groen-Gallant (ELGA). Diaken Rob Polet is aanwezig namens de Nicolaasbasiliek. 

U bent van harte welkom deze viering te volgen!

Ga naar overzicht kalender kerkmis